Учитељи:

 • Тања Куртић (I1, III1)
 • Милена Љујић (II2, IV2)
 • Радисав Татовић (II2, IV2 – ИО Вилови)
 • Јелена Бјелић (II3, IV3 – ИО Дрмановићи)
 • Милан Пивљаковић (I4, II4, III4, IV4 – ИО Радијевићи)

Наставници:

 • Бошковић Мирјана – Српски језик и књижевност
 • Ранђеловић Небојша – Енглески језик
 • Ремовић Анђелка – Историја, Грађанско васпитање
 • Божовић Љиљана – Географија
 • Хаџибрахимовић Мирзета – Биологија (8, 7 разред)
 • Татовић Данијела – Биологија (5, 6 разред)
 • Ћирић Божидар – Математика
 • Селаковић Драгутин – Физика (8. разред)
 • Туркмановић Џемила – Физика (6, 7 разред)
 • Вучићевић Сузана – Хемија
 • Цупарић Гордана – Информатика и рачунарство
 • Мутавџић Александар – Техника и технологија
 • Никачевић Станко – Ликовна култура
 • Лаковић Марко – Физичко и здравствено васпитање, Обавезне физичке активности (5, 6 разред)
 • Благојевић Станко – Верска настава
 • Ћировић Светлана – Немачки језик
 • Дробњаковић Мица – Енглески језик (ИО Вилови, ИО Дрмановићи)
 • Јоксимовић Драган – Енглески језик (ИО Радијевићи)