Одељењске старешине:Одељења:
Милена ЉујићI1 и III1
Тања КуртићII1 и IV1
Радисав ТатовићIII2
Јелена БјелићIII3
Невена БјелићII4, III4 и IV4
Сузана ВучићевићV разред
Љиљана БожовићVI разред
Божидар ЋирићVII разред
Мирјана БошковићVIII разред