Школа носи име народног хероја Момира Пуцаревића. Момир је рођен је 1918. године у селу Дрмановићи, у имућној сељачкој породици. Основну школу је завршио у родном месту, а гимназију у Новој Вароши. Вишу и Велику матуру завршио је у Ужицу након чега је уписао Војну академију.

Године 1940. је постао инжињеријски потпоручник и био је у активном саставу све до окупације. Почетком рата ступио је у Златиборски партизански одред. Крајем децембра 1941. године постављен је за заменика командира чете, а почетком 1942. године за команданта Првог златиборског батаљона.

У борби за Ливно 6. јула 1942. године његов батаљон је добио задатак да уништи неколико непријатељских утврђења. Ту је тешко рањен, а недуго затим и умире, у 24. години живота.

Указом Президијума Народне скупштине Федеративне Народне Републике Југославије, 20. децембра 1951. године, проглашен је за народног хероја.

У дворишту школе у Акмачићима налази се биста Момира Пуцаревића, а у селу Дрмановићи постоји, али је у веома лошем стању, његова спомен кућа.