Школа се налази на територији МЗ Акмачићи, у општини Нова Варош. Обухвата шест већих села: Акмачиће, Комаране, Вилове, Радијевиће, Дрмановиће и Мишевиће. Села се налазе између Нове Вароши и Увачког језера простирући се на обронцима планине Златар, на надморској висини преко 1000 метара. Данас, васпитање и образовање се организује у осмогодишњој, матичној школи у Акмачићима и четвороразредним издвојеним одељењима – ИО Вилови, ИО Дрмановићи и ИО Радијевићи. Број ученика у последњих десет година је био у опадању, док у задње две године је приметан тренд раста броја ученика, иако и даље спада у групу најмањих основних школа.

Школа обухвата простране планинске пределе тако да је похађа велики број ђака пешака. Примарне делатности становништва су пољопривреда, обрада дрвета, а у последње време развија се сеоски туризам. Школа је отворена за сарадњу и учествује у разним друштвеним активностима.

У школи је запослено укупно 35 радника. Од тога 25 чине наставници, а 10 је запослено као ваннаставно особље – три хигијеничара, ложач, домар, шеф рачуноводства, секретар, и директор школе. Школа од ове школске године има и стручног сарадника, педагога.