• Обућина Даринка – председник (представник Наставничког већа)
  • Бјелић Невена – члан (представник Наставничког већа)
  • Гвоздовић Видомир – заменик председника (представник Наставничког већа)
  • Лојаничић Ненад – члан (представник Савета родитеља)
  • Сарић Биљана – члан (представник Савета родитеља)
  • Гујаничић Сретен – члан (представник Савета родитеља)
  • Остојић Ненад – члан (представник Локалне самоуправе)
  • Росић Младен – члан (представник Локалне самоуправе)
  • Бјелић Мирослав – члан (представник Локалне самоуправе)