Једна од првих нововарошких школа је, четвороразредна, школа у  Радијевићима, основана 16. маја 1891. године. Прилозима и радом мештани су подигли зграду школе. Око градње и отварања највише се залагао и истицао свештеник Антоније Пурић. Школа је почела са првим разредом и уписано је 15 ђака. Похађала су је само мушка деца. Први учитељ је био Владимир Пурић родом из истог села. Школске 1901/02. године школу похађају и две ученице. 1906. године Радијевићи су добили нову и модерну двоспратну школу, једну од најбољих у то доба у целом крају.

Стара школа у Радијевићима

Због сукоба митрополије и турске власти , око управе над просветом, школа је затворена, као и све нововарошке, у јесен 1907. године. Школа наставља са радом 1909. године, али ће радити само нешто више од годину дана због избијања сукоба између Турака и Срба ( Први балкански рат ). После победе над Турцима 1912. године Нова Варош се припаја Краљевини Србији.

Постојеће школе: две у Новој Вароши и по једна у селима Буковик, Бистрица, Радоиња, Штиткову и Радијевићима, уз незнатна побољшања затеченог стања, наставиле су са радом све до почетка Првог светског рата.

Крајем новембра 1915. године  Аустро-угарска заузима Нову Варош. Почетком 1916. окупатори отварају школе у којима је службени језик био хрватски, а писмо латинично. У Радијевићима школа почиње са радом 1917. године, а за учитеља је постављен Светозар Пурић који је ради од 1913. године. После ослобађања Нове Вароши школа наставља са радом. У својим годишњим  извештајима за 1922. годину надзорник о учитељу Светозару пише да је вредан и способан учитељ који ,,свој васпитачки позив на само што добро разуме, него га воли и са великом љубављу и преданошћу ради. Он је све силе уложио у културно подизање и просвећивање тога краја“. На основу овог извештаја Министарство додељује новац за обнову школе.

Школа у Акмачићима

Oд 1922. године у појединим селима су отворена одељења постојећих основних школа. Тако је у Акмачићима отворено одељење ОШ из Радијевића.

Планска школа у Акмачићима

,,Планска школа” је једна од најбољих, солидно зиданих, школских зграда нововарошког краја. 1969.године школа се интегрише са школама у Бистрици и Новој Вароши. То ће трајати само до краја школске 1972/73. године, када опет постаје самостална. 1976. године 230 ученика кренуло је да похађа наставу у новој школској згради – данашњој школи.

Школа у Мишевићима је почела са радом 1946. године у приватној кући Радомира Томашевића. Први учитељ био је Марко Думић родом из Горачића. На иницијативу Грађевинског одбора села, а уз помоћ мештана и Општине Аљиновићи, 1958. године завршена је изградња школе. Учитељица је била Милена Дедовић. Школа је у почетку била у саставу Матичне школе у Аљиновићима. Нова територијална подела десила се 1960. године када Мишевићи припадају Новој Вароши, а школа Матичној школи у Акмачићима. 1999. године школа је затворена због недостатка ученика. У школској 2015/16. години почела је обнова школске зграде.

Школа у Дрмановићима је завршена 4.11.1963. године. Изградили су је мештани села уз материјалну помоћ Народног одбора општине.

Школа у Виловима почиње са радом непосредно по завршетку Другог светског рата. Школа ће изгорети у пожару 1978. године, а ђаци ће похађати наставу у бараци. Нова школска зграда изграђена је крајем 1994. године.