• Гвоздовић Видомир
  • Живковић Милинко
  • Вељко Лојаничић
  • Оливера Лојаничић
  • Бранка Каплановић